Check
  • Wij nemen alle aankooprisico's van je over
  • Dankzij onze onafhankelijke aankoopinspectie koop jij gegarandeerd een goede auto
  • Iets mis tijdens de eerste 12.000 kilometer? Bynco lost het op én betaalt.

Ons privacy statement

Goed om te weten

Publicatiedatum: 14 november 2023

Bij Bynco vinden we jouw privacy erg belangrijk. In dit privacy statement lees je wat Bynco doet om je persoonsgegevens te beschermen. We leggen je uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gebruiken, hoe lang we deze bewaren en welke rechten jij hebt.

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van je gegevens?

Bynco is onderdeel van DPG Media B.V. (gevestigd en kantoorhoudende te (1114 AM) Amsterdam aan de Van der Madeweg 40, hierna: “ DPG Media”). DPG Media is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens die worden verzameld indien je gebruik maakt van de producten, diensten en/of website van Bynco.

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van je gegevens?

Als je een bestelling doet of gebruik maakt van de website en/of diensten van Bynco, dan kunnen we de volgende soorten gegevens verzamelen:

Gegevens die je zelf deelt:

  • Identificatie- en contactgegevens zoals jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum en rijbewijsnummer die je opgeeft wanneer je een bestelling doet of een account aanmaakt.
  • Betalingsgegevens zoals je bankrekeningnummer, betalingsmethode en facturatieadres.
  • Communicatievoorkeuren die ons vertellen welke communicatie (via e-mail) je wenst te ontvangen en hoe vaak.
  • Andere gegevens die je zelf meedeelt zoals wanneer je ons zelf contacteert (bv. via telefoon, live-chat op de website, social media of Whatsapp) of wanneer je een review plaatst op de website.

Gegevens die we verzamelen wanneer je onze website bezoekt:

Indien je cookie-instellingen dit toelaten, kunnen we de volgende gegevens verzamelen wanneer je onze websites bezoekt:

  • Gebruiksgegevens zoals welke advertenties je interessant vindt, je zoekopdrachten of je opgeslagen favorieten. Op basis van deze gegevens kunnen we een inschatting maken van je persoonlijke voorkeuren en interesses.
  • Gegevens over je toestel zoals IP-adres, merk, en het type toestel of browser waarmee je onze diensten gebruikt. Op basis van je IP-adres kunnen we een ruwe inschatting van je locatie maken.

Om deze types gegevens te verzamelen, maken we gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Hierover kan je meer te weten komen in ons cookie statement.

Waarvoor gebruikt Bynco deze persoonsgegevens?

Bynco gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

Het leveren van onze diensten

In de eerste plaats verzamelen we je gegevens om je onze diensten te kunnen verlenen en uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomst. Zo hebben we je persoonlijke gegevens en adresgegevens nodig voor de tenaamstelling en het afleveren van de auto door de desbetreffende verkoper.

Ook willen we je online shopping ervaring graag zo goed mogelijk laten aansluiten bij jouw persoonlijke voorkeuren, door de informatie en aanbiedingen op de site zo veel mogelijk af te stemmen op jouw interesses. Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, kunnen we je wijzen op producten die je hebt opgeslagen als favoriet of die je in je shoppingbag hebt geplaatst. Ook zullen we je producten aanbevelen die voor jou relevant zijn. Dit gebeurt op basis van je account en eerdere bezoeken aan onze website.

We gebruiken daarnaast cookies om het gebruik van de site makkelijker te maken, voor analyse van websitebezoek, voor de interactie met social media en voor het tonen van advertenties op sites van derden. Lees meer over het gebruik van cookies in ons cookie statement.

Om contact te onderhouden

Indien je daarvoor toestemming geeft, gebruikt Bynco je e-mailadres om je relevante e-mails en alerts te kunnen sturen. Wanneer je een bestelling hebt geplaatst en je niet hebt aangegeven geen communicatie te willen ontvangen, kunnen we je ook bereiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Zo kunnen we je bijvoorbeeld vragen een review te schrijven. Wil je geen commerciële e-mail van Bynco meer ontvangen? Dan kun je jezelf eenvoudig afmelden via de link onderaan de e-mail of in je account. Daarnaast kan je ook telefonisch gecontacteerd worden zolang je niet hebt laten weten dit liever niet te willen.

Wanneer je zelf contact opneemt, staat onze klantenservice voor je klaar om je van dienst te zijn. Wanneer je contact opneemt met Bynco, gebruiken we deze gegevens om jouw verzoek netjes af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met je uit te voeren. We kunnen de gesprekken vastleggen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden, ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Misbruik en fraude voorkomen

We kunnen je gegevens gebruiken om fraude en misbruik te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en om onze gebruiksvoorwaarden te handhaven. Dit doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze bedrijfsbelangen te verdedigen.

Wet- en regelgeving naleven

Je gegevens kunnen verwerkt worden wanneer dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving waar Bynco onderhevig aan is en in het kader van audits en controles. Daarnaast kunnen we wettelijk verplicht worden om informatie bekend te maken aan bepaalde overheidsinstellingen zoals de politie, het gerecht of de hulpdiensten.

Gegevensverstrekking aan derden

Voor het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden vraagt Bynco altijd jouw toestemming, tenzij er sprake is van één van de gevallen zoals hieronder beschreven

Wanneer er een koopovereenkomst tot stand komt tussen jou en een verkoper op ons platform, zal deze verkoper jouw persoonsgegevens verwerken voor het afhandelen van jouw bestelling. De verkoper is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerking. Raadpleeg het privacy statement van de desbetreffende verkoper of contacteer de verkoper  voor meer informatie over hoe er omgegaan wordt met jouw persoonsgegeven.

Verder kan Bynco bij de uitvoering van haar dienstverlening gebruik maken van diensten van derde-partijen, zoals IT leveranciers die de webshop hosten of nieuwsbrieven voor Bynco versturen. Deze partijen zijn op grond van overeenkomsten met Bynco verplicht jouw gegevens alleen in opdracht van Bynco en voor de doeleinden genoemd in dit privacy statement te gebruiken en om jouw gegevens adequaat te beveiligen.

De afhandeling van betalingen via de webshop geschiedt door Go Credible. Go Credible is zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van jouw betaalgegegevens. Zie het privacystatement van Go Credible voor meer informatie.

Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens delen om te voldoen aan de wet of in het kader van een juridische procedure of wettelijke verzoeken, om schade of fraude op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken of om de rechten en eigendommen van Bynco te beschermen of in het geval van een fusie of overname door een andere partij, in welk geval jouw gegevens kunnen worden verstrekt aan de andere partij met wie Bynco fuseert of door wie ze zal worden overgenomen.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We houden je gegevens niet langer bij dan nodig voor het doeleinde waarvoor ze worden verzameld en houden hierbij rekening met het feit dat sommige gegevens voor bepaalde tijd moeten worden bijgehouden om te voldoen aan bepaalde wetgeving.

Wij bewaren jouw bestelgegevens zolang als nodig voor het afhandelen van de bestelling en tot 2 jaar daarna, tenzij er sprake is van een geschil of een langere bewaartermijn wettelijk is vereist. Zo bewaren we je betaalgegevens tot 7 jaar na je laatste bestelling om te voldoen aan fiscale wetgeving.

Indien je een account hebt aangemaakt bewaren wij je accountgegevens, zoekopdrachten en favorieten totdat je je account weer verwijdert of ons een verzoek stuurt per mail om je gegevens te verwijderen.

Voor communicatie geldt dat Bynco jouw gegevens tot 2 jaar bewaart nadat je je hebt afgemeld. Voor het aanmaken van jouw interesses wordt de bestelhistorie tot 3 maanden geleden in aanmerking genomen.

De bewaartermijn van de online gebruiksgegevens en de daaruit afgeleide inzichten bedraagt 26 maanden.

Opnames van telefoongesprekken die je voert met onze klantenservice houden we gedurende 12 maanden bij om de kwaliteit van onze service te waarborgen en als bewijs voor een mogelijke commerciële transactie.

Jouw rechten

Als jij wilt weten welke gegevens Bynco heeft verzameld, je deze gegevens wilt laten verwijderen of wijzigen, neem dan contact op. Binnen 30 dagen reageren we op jouw verzoek.

Verder beschik je ook over het recht op beperking, overdraagbaarheid en bezwaar (tegen direct marketing). Deze rechten kan je uitoefenen door ons te contacteren.

Je kunt je accountgegevens ook te allen tijde eenvoudig zelf wijzigen door in te loggen in je account.

Als je voor een bepaald gebruik van je gegevens toestemming hebt gegeven, dan heb je het recht om die steeds opnieuw in te trekken. Toestemming intrekken is steeds even eenvoudig als toestemming geven: gaf je een opt-in voor een nieuwsbrief, dan kan je je ook steeds uitschrijven via een uitschrijflink in elke ontvangen e-mail.

Sommige van deze rechten zijn niet absoluut. Zo kunnen we in bepaalde gevallen niet voldoen aan je verzoek tot verwijdering omdat we bv. wettelijk verplicht zijn om die gegevens bij te houden of deze noodzakelijk zijn om de overeenkomst met jou uit te voeren. Dit laten we je dan uiteraard weten.

Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Bynco maakt gebruik van cookies. Wanneer de informatie in een cookie een persoonsgegeven bevat, is dit privacy statement integraal van toepassing op de desbetreffende gegevens. Meer informatie over het gebruik van cookies door Bynco, kan je terugvinden in ons cookie statement.

Heb je nog vragen?

In geval van vragen over dit privacy statement kan je contact opnemen via info@bynco.nl.

We zullen af en toe dit privacy statement aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten. Bij belangrijke wijzigingen zullen we je op de hoogte brengen voordat ze van kracht worden.