Check
  • Our independent purchase inspection guarantees that you buy a quality car
  • If something does happen during the first 12,000 kilometres, we will solve it and pay the bill.
  • We act as guarantor for you and your car, even after purchase

WLTP - Wat is het en wat is belangrijk om te weten?

Sinds 2017 is er een nieuwe testmethode van kracht. De oude NEDC, New European Drive Cycle, voldoet niet meer aan de huidige standaard. Logisch, want deze methode is in de jaren ’80 ontwikkeld en de wereld heeft ondertussen niet stilgestaan.

Van NEDC naar WLTP

De verschillen in de resultaten van de oude testmethode ten opzichte van de realiteit bleken te groot. Een van de redenen daarvan was dat de energiebesparende technieken van de fabrikanten in de testomgeving gunstiger uitvielen dan in de praktijk. Dat heeft onder andere te maken met rijgedrag en rijomstandigheden, die de afgelopen tientallenjaren drastisch zijn gewijzigd. Ook de veranderde weersomstandigheden, slijtage van de voertuigen en in hoeverre de auto wel of niet bepakt is, hebben invloed op de testresultaten. 

WLTP. Wat is het?

De Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) is gebaseerd op realistische rijomstandigheden. Het tot stand komen van deze methode heeft nogal wat voeten in aarde gehad vanwege de vele verschillende betrokken partijen en de Europese goedkeuring. Over de hele wereld is er data verzameld, om zo’n accuraat mogelijk beeld te geven van het huidige brandstofverbruik (lees meer over verbruik in ons blog), de CO2- en vervuilende stoffen uitstoot. Ook het energieverbruik van alternatieve aandrijving is hierin meegenomen.

WLTP Informatie Bynco

WLTP als nieuwe standaard

De WLTP-methode leidt dus tot een realistischer testbeeld, ook al zullen er altijd verschillen zijn tussen het praktijkverbruik en de testwaarden. Desondanks geeft deze methode een goede indicatie voor het verbruik. En daar heb jij als consument baat bij. De prestaties van de auto worden op deze manier veel beter weergegeven. Als consument word je beter voorgelicht en krijg je een helder beeld van de auto die je koopt. 

WLTP. Wat doet het voor jou?

Het doel van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure is om een betrouwbare vergelijking te kunnen maken voor de consument. Alle nieuwe auto’s worden op CO2 emissie en brandstofverbruik beoordeeld. Dit wordt met een officieel document bezegeld en er komt een energielabel voor personenauto’s, zoals we bij het witgoed al gewend zijn.

WLTP Bynco

Ga ik nu meer belasting betalen?

De WLTP-methode is nauwkeuriger en zal dus een hogere CO2 waarde per kilometer opleveren. Echter de introductie van de WLTP heeft geen invloed op de werkelijke prestaties van de auto en de Europese Commissie zal de lidstaten benadrukken dat de overgang van de ene naar de andere testmethode niet ten nadele mag vallen voor de consument. In de praktijk betekent dit dat regeringen hun belastingsysteem moeten gaan aanpassen omdat hetzelfde voertuig twee verschillende CO2 waardes kan hebben.

 WLTP Auto Test

De overgangsfase

Twee auto’s die in het zelfde segment vallen kunnen dus afwijkende waarde hebben. De oude NEDC-test zal een lagere uitstoot aangeven dan de nieuwe WLTP-test. Het is daarom van belang dat de overheid ervoor zorgt dat de op CO2 gebaseerde belastingen eerlijk blijven, zodat de nieuwe testprocedure voor de consument geen financiële last wordt. De RAI vereniging is hierover in gesprek met de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Milieu.