• Tijdens het contract wisselen van auto
 • Géén borg
 • 14 dagen bedenktijd
 • Acceptatie binnen 24 uur

De meest gestelde vragen over Bynco Private Lease

Vooraf weten waar je aan toe bent, dat vinden we belangrijk

Waarom werkt Bynco samen met Athlon voor Private Lease?

Bij Bynco vinden we transparantie belangrijk, weten waar je aan toe bent. We hebben met diverse aanbieders van Private Lease gesproken, en met Athlon hebben we een partner gevonden die dezelfde normen en waarden heeft. Eerlijk zijn, bereikbaar zijn, geen verborgen addertjes of kleine lettertjes en er ook zijn nadat het contract is getekend. Athlon heeft in onze ogen de meest flexibele voorwaarden, dus mocht er iets onvoorzien gebeuren, dan kan het contract altijd opgezegd of aangepast worden. Waarbij er in het Protectieplan sprake is van een oplossing die voor jou als klant de meest flexibele is.

Behoud ik mijn opgebouwde schadevrije jaren bij Bynco Private Lease?

Binnen ons private leasecontract bouw je gewoon schadevrije jaren op. Aan het einde van de leaseperiode verstrekt Athlon een verklaring van schadevrij rijden, als dit het geval is.

Wat als ik meer of minder kilometers rijd?

Jouw maandbedrag is gebaseerd op het gekozen jaarkilometrage en de looptijd. Rij je meer, dan brengt dit extra kosten mee. In jouw contract worden deze kosten in een tabel vermeld. Als je meer kilometers rijdt heb je 2 opties:

Je kunt extra kilometers tussentijds of aan het eind van je contract afrekenen.

Je kunt jouw jaarkilometrage tussentijds verhogen. Jouw maandbedrag wordt dan aangepast volgens de tabel in jouw contract voor de komende én de afgelopen maanden. Het verschil tussen jouw oude en nieuwe maandbedrag voor de afgelopen maanden wordt in een keer in rekening gebracht.

Als je minder rijdt, geldt hetzelfde principe en krijg je geld terug conform de tabel in jouw contract. Er is 1 uitzondering: als je minder rijdt dan de laagste staffel in jouw contract krijg je geen geld terug.

De 5 zekerheden van het Keurmerk Private Lease

Gewoon geen verrassingen

Bekijk het Private Lease aanbod
 • Eerlijke voorwaarden
 • Bescherming tegen te hoge financiële lasten
 • Zekerheid bij klachten
 • Compleet product
 • 14 dagen bedenktijd

Kan ik tussentijds mijn contract opzeggen?

Je kan jouw Privé leaseovereenkomst op ieder gewenst moment opzeggen. Daar kan een opzeggingsvergoeding aan verbonden zijn, tenzij er wordt opgezegd onder de voorwaarden van het Protectieplan. In alle andere gevallen zijn er wel kosten verbonden aan de opzegging.

Hoe wordt de opzeggingsvergoeding bepaald?

Bij opzegging bedraagt de opzeggingsvergoeding 50% van de nog totaal verschuldigde maandbedragen tot aan de einddatum, tenzij uit het overzicht in de Privé leaseovereenkomst een lager bedrag volgt als je bij aanvang direct voor een andere looptijd zou hebben gekozen. De meest gunstige berekening is dan van toepassing.

Voorbeeldberekening:

Stel: je hebt een contract op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer met een maandbedrag van €264,-. Na 24 maanden wil jij jouw abonnement opzeggen.

De opzegvergoeding bedraagt 48 – 24 = 24 mnd x € 264,- x 50% = € 3.168,-

Echter, als je direct een contract zou hebben afgesloten van 24 maanden, dan zou de leaseprijs € 325,- zijn geweest. Het verschil over de reeds verstreken periode is dan 48 – 24 = 24 x (€ 325,- -/- € 264,-) = € 1.464,-

Deze tweede berekening is de meest gunstige berekening voor de klant. Deze is dan ook van toepassing.

De opzeggingsvergoeding in dit voorbeeld bedraagt dus € 1.464,-

Wat is het Protectieplan?

Bynco heeft samen met Athlon heeft een uniek Protectieplan opgesteld. Dit plan moet ervoor zorgen dat je nergens aan vast zit als je prive-omstandigheden veranderen.

a. Klant kan de Privé Leaseovereenkomst tussentijds zonder boete beëindigen in geval van gedwongen ontslag (bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd), echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap, ontbinding van een notarieel samenlevingscontract, bij verlies van de rijbevoegdheid langer dan zes maanden op basis van medische gronden of bij overlijden (bij overlijden kunnen de erfgenamen dit doen).

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

I. Klant heeft aan alle verplichtingen uit de Privé Leaseovereenkomst voldaan; en

II. Athlon is overtuigd van één van de beëindigingsgronden; en

III. het Voertuig is ingeleverd bij Athlon volgens de afspraken in deze Aanvullende Voorwaarden.

b. De Privé Leaseovereenkomst wordt beëindigd zodra aan de voorwaarden I t/m III is voldaan. De einddatum is de laatste dag van de maand waarin dit is gebeurd. 

c. Athlon controleert het aantal werkelijk gereden kilometers op de Beëindigingdatum. Ook de kilometers gereden in een vervangend voertuig tellen mee. Verder wordt ook gekeken naar eventuele meer- of minderkilometers. Deze meer- of minderkilometers worden verrekend volgens het overzicht in de Privé Leaseovereenkomst.

Welke voorwaarden zijn er om een private lease contract bij Bynco af te sluiten?

Om zeker te weten dat jij jouw contract kunt nakomen, stellen wij een aantal voorwaarden aan onze klanten:

 • Je bent minimaal 21 jaar aan het begin van de contractperiode of maximaal 80 jaar aan het einde van de contractperiode;
 • Je hebt een vast dienstverband, of een dienstverband wat ten minste nog 3 maanden doorloopt. Wanneer je dienstverband binnen 3 maanden ten einde loopt ontvangen we graag een intentieverklaring;
 • Je hebt geen betalingsachterstand bij het BKR en er is geen loonbeslag op je salaris;
 • Je bent niet geroyeerd door een verzekeringsmaatschappij;
 • Volgens de regels van het Keurmerk bekijken we of je voldoende in staat bent om de maandelijkse lasten te dragen. Deze beoordeling wordt door EDR Credit Services uitgevoerd.

Nieuw of occasion?

Het kan allebei via Bynco Private Lease

Krijg ik een registratie bij het BKR met Bynco Private Lease?

Bij het BKR worden alle particuliere kredieten hoger dan € 250 en met een minimale looptijd van 1 maand geregistreerd. Als je een Bynco Privé Lease overeenkomst afsluit, wordt dit geregistreerd bij het BKR voor 65% van het totale bedrag over je totale looptijd. Dus 65% x je maandbedrag x het aantal contractmaanden. Bijvoorbeeld: het abonnement dat je kiest is € 199 per maand. Je wilt graag een abonnement afsluiten voor 36 maanden. Jouw registratie bij BKR is dus € 199 x 36 maanden x 65% = € 4.660,-.

Kan het maandbedrag tijdens de looptijd wijzigen?

Het maandbedrag kan veranderen als gevolg van fiscale wijzigingen of aangepast verbruik. Fiscale oorzaken zijn bijv. wijzigingen van de wegenbelasting, assurantiebelasting of de btw. Dit geldt overigens ook als je een auto koopt. Maar het kan ook gebeuren dat jouw kilometerverbruik aanleiding geeft tot een aanpassing van je maandbedrag.

Volgens het Belastingplan 2020 wordt de korting op de motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s en plug-in hybrides vanaf 1 januari 2025 afgebouwd; hierdoor kan het termijnbedrag stijgen gedurende de looptijd van uw leasecontract als het leasecontract nog doorloopt tot na 1 januari 2025.

Is het mogelijk om de looptijd aan te passen?

Ja dat kan, we zullen dan een nieuwe berekening maken en je contract aanpassen.

Wat als ik meer of minder kilometers heb gereden in een jaar?

Eén keer per jaar worden de werkelijk gereden kilometers afgerekend en je maandbedrag op jouw km-verbruik aangepast. Dit kun je vergelijken met de afrekening van je energiemaatschappij.
De kosten van meer- en minderkilometers worden bepaald door het tariefverschil tussen de kilometrage opties. Dit leggen we uit:

Stel, je hebt een contract voor 10.000 km per jaar à € 300 en de eerstvolgende optie is 15.000 km à € 325. Je rijdt in een jaar 12.500 km, dus 2.500 km extra.

Het verschil tussen de km opties is 15.000-10.000 km = 5.000 km
5.000 km kosten € 325 – € 300 = € 25 p/mnd, dat is € 0,06 p/km
2.500 extra kilometers kosten dan 2.500 x € 0,06 / 12 mnd = € 12,50 p/mnd
De afrekening voor 12 maanden is dan 12 x € 12,50 = € 150

Rijd je een jaar lang minder kilometers, dan krijg je natuurlijk geld terug.

Wat zit er in het Bynco Private Lease abonnement en welke kosten moet ik zelf betalen?

De auto, wegenbelasting, WA-verzekering, ongevallenverzekering voor inzittenden (optioneel), rechtsbijstand, casco schade, onderhoud, reparaties, banden, pechhulp, de module Autodelen, vervangend vervoer na 72 uur en boetevrij opzeggen bij scheiding of ontslag. Het enige dat je zelf moet betalen is de brandstof.

Mogen anderen ook de auto besturen?

Ja, iedereen met een geldig rijbewijs mag in de auto rijden. Ook is het mogelijk om je auto aan te bieden als deelauto op bijvoorbeeld de site van Snappcar.

Kan ik mijn contract eerder opzeggen?

Ja, je kan je Bynco Private Lease contract eerder opzeggen. Athlon hanteert het Protectieplan, waardoor je jouw private lease contract in geval van gedwongen ontslag*, echtscheiding of overlijden boetevrij kan opzeggen. Als het protectieplan niet van toepassing is, wordt het contract herberekend op basis van de tabel in jouw contract. Je betaalt dan het maandbedrag dat bij de nieuwe looptijd hoort over alle maandtermijnen.

* indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur

Wat moet ik doen als ik autopech krijg?

Athlon Privé Lease is 24 uur per dag bereikbaar voor acute hulpvragen via +31 (0)36 547 11 55. Is er géén acute hulpvraag? Bel ons dan tijdens kantooruren (van 8:00 tot 17:30 uur van maandag t/m vrijdag). Buiten kantooruren word je doorgeschakeld met de Athlon Alarmcentrale. Deze alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar in het geval van een technisch mankement of schadevoorval. De Athlon Alarmcentrale is bereikbaar vanuit binnen- én buitenland.

De Athlon Alarmcentrale (uitgevoerd door Eurocross Assistance) assisteert je direct bij jouw hulpvraag. Uiteraard is de oplossing afhankelijk van de specifieke situatie, jouw lokatie en de afgesproken dienstverlening. We zoeken samen met jou naar een gepaste oplossing.

Mocht je Athlon niet te pakken krijgen, bel 030-207 42 20 of Whatsapp met Bynco. Dan helpen wij je direct verder.

Is er sprake van een eigen risico of bijdrage bij schade?

Bij schade betaal je per schadegeval € 300,- eigen bijdrage. Kies je bij het afsluiten van je abonnement voor de module Verlaging Eigen Bijdrage, dan verlaag jij jouw eigen bijdrage naar € 150 per schadegeval. Is de schade niet verhaalbaar (bijvoorbeeld vandalisme) dan valt dit onder eigen bijdrage.

Hoe lever ik mijn auto in?

Dat is een goede vraag. U kunt uw auto inleveren bij een van de vele Schadenet-vestigingen in Nederland. Bij het inleveren van je privé lease auto wordt er een innamerapport opgesteld. In het rapport worden de inleverschades geregistreerd. Als je privé lease auto niet schoon is, kan er geen bindend innamerapport worden opgesteld. Het innamerapport wat je ontvangt bij Schadenet stuur je als afmelding van de auto naar privelease.nl@athlon.com. Bij Athlon in Almere wordt aan de hand van de schademeter beoordeeld of het om gebruikersschade gaat, of om een schade evenement waar het eigen risico op toepassing van kan zijn.

Het inleverformulier vindt u hier.