Check
  • Wij nemen alle aankooprisico's van je over
  • Dankzij onze onafhankelijke aankoopinspectie koop jij gegarandeerd een goede auto
  • Iets mis tijdens de eerste 12.000 kilometer? Bynco lost het op én betaalt.

Onze disclaimer

Maar we lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid hoor

Gebruiksvoorwaarden bynco.com

De website bynco.com en de inhoud daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van en worden beheerd door AMV Online Trade B.V., handelend onder de naam BYNCO, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67369502 (hierna: "Bynco" / "bynco.com").

Door uw bezoek en gebruik van de website bynco.com gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onze gebruiksvoorwaarden. Het kan zijn dat wij deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. Wij adviseren om geregeld te controleren of onze gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd.

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de website en de informatie op de website, kunnen wij niet garanderen dat de website en/of de informatie vrij zijn van fouten, gebreken, malware en virussen of dat de website en/of de informatie actueel, compleet of accuraat zijn.

De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. U mag als bezoeker de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik. Ander gebruik van de website of de informatie op de website, zoals het opslaan van (een deel van) de website in een andere webpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website en enige andere webpagina, is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.